GO

اطلاعیه های آموزشی

07
" قابل توجه کلیه دانشجویان" جهت ارتباط بهتر و مؤثر با مرکز، برای هر دانشجو یک آدرس پست الکترونیکی خاص بر روی دامنه مرکز تعریف شده است که به صورت زیر ...

[خواندن ادامه خبر...]